11 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.* Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru - ‘Dyfodol Cyfraith Cymru – Dyfodol Cyfreithwyr yng Nghymru’

* Yr Athro Elwen Evans CF (Abertawe) - ‘Cymraeg go iawn mewn Achosion Troseddol go iawn’

* Yr Athro Gwynedd Parry (Abertawe), aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg – Cyfreithiau i Gyrraedd y Miliwm o Siaradwyr Cymraeg

* Gweithdy Astudiaeth Achos dan ofal Dr Huw Pritchard (Caerdydd)

* Meinir Davies, Cyfarwyddwr gyda Chyfreithwyr JCP - ‘Esgeuluster Meddygol – profiadau anodd; Rhedeg cwmni – profiadau bob dydd’

* Sesiwn Cyflogadwyedd – chwarae rôl, sut i geisio am swydd, gweithio ar asesiadau d/o Trilby Roberts (Abertawe)

Gwybodaeth Bellach: holwch eich darlithydd hanes Cymraeg a dilynwch @CyfraithCCC

Cynhadledd Cyfraith i fyfyrwyr CCC ond croeso i fyfyrwyr unrhyw bwnc.

 

Trafnidiaeth am ddim o Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd

 

Llety am ddim i fyfyrwyr Bangor, nos Iau

28 Chwefror

 

Mynediad am ddim

 

Croeso i fyfyrwyr pynciau eraill a’r cyhoedd

Cofrestru am 10.00, dechrau am 10.30am 

Cofrestru: Eich Darlithydd Cyfraith

neu: Siôn Jobbins 01970 622893 | 07815 85 78 21 | s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk   


Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Gwydd. Cymd.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Gwydd. Cymd.

Swyddog Datblygu Gwyddorau Cymdeithasol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol


Event Location