0 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.TECHNOLOGY AND THE WELSH LANGUAGE CONFERENCE 2019

Friday  25 January, 2019, in The Management Centre, Bangor University,  9.30 am to 4.30 pm

The conference programme will be published shortly

The third in our series for academics and practitioners interested in the use and dissemination of language technologies in minority languages, especially Welsh.

To be opened by Eluned Morgan, Minister for International Relations and the Welsh Language who will present the Welsh Government’s new Welsh Language Technology Action Plan

Other speakers will include:

Claudia Soria, Institute Computational Linguistics “A.Zampolli”, Pisa, Italy: The DLDP’s Digital Language Survival Kit

Kelly Davis, Mozilla: Mozilla’s Deep Speech Project for Speech Recognition

Teresa Lynn, DCU, Ireland: Machine Translation and the Irish Experience

Myfyr Prys, KTP Associate Cymen / Bangor University: Machine Translation for Limited Domains

Jason Evans, National Wikimedian, National Library of Wales: Welsh Wicipedia and Welsh Wikidata data

Conference themes will be:

  • Welsh Language Technology Action Plan
  • Digital strategies and language revitalization
  • Speech Technology for Welsh
  • Language technologies as a driver for the economy 

The conference is sponsored by the Welsh Government 

WelshGovtlogo

And 

Supported by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account.


Uned Technolegau Iaith

Techiaith Logo

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn uned ymchwil hunan-gynhaliol sy’n datblygu adnoddau ac offer iaith cyfrifiadurol ar gyfer y Gymraeg, yr ieithoedd Celtaidd eraill, a sefyllfaoedd amlieithog.

Mae’r Uned yn gyfrifol am Cysgliad, y pecyn gwirio iaith a chasgliad o eiriaduron cynhwysfawr, ynghyd â nifer o offer gwirio iaith eraill.

Mae’n gwneud gwaith safoni termau, ac yn datblygu geiriaduron electronig ar sawl platfform gwahanol gan gynnwys ar ffurf gwefannau ac apiau.

Mae’n datblygu technoleg lleferydd ar gyfer y Gymraeg ac ieithoedd eraill, ac yn cynnal cronfeydd data enwau lleoedd ar y we.

Mae’r Uned hefyd yn datblygu deunyddiau dysgu drwy gymorth cyfrifiadur, gan gynnwys gemau iaith.

Mae gan yr Uned gysylltiadau agos â nifer o adrannau academaidd yn y brifysgol, gan gynnwys Cymraeg, Ieithyddiaeth, Ieithoedd Modern, Cymdeithaseg a Gwyddorau Gofal Iechyd. Yn 2016 bu’r Uned yn un o sefydlwyr Rhwydwaith Ymchwil Technoleg a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, sy’n dod ag ymchwilwyr yn y maes hwn at ei gilydd o fewn y brifysgol.

Mae ganddi hefyd gysylltiad agos â byd busnes a diwydiant, ac mae’n ymgymryd â chynlluniau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).

[email protected]


Event Location