18 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Join us for a special evening to celebrate the publication of Menna Elfyn’s poems in Catalan in the company of the poet and her translator, Silvia Aymerich at the Senedd on Wednesday September 18th  at 6 o'clock

We will be joined by speakers Menna Elfyn (President Wales PEN Cymru), Carles Torner (Chief Executive PEN International), Eluned Morgan AM (Minister for International Relations and the Welsh Language) and Professor Elin Haf Gruffydd Jones (University of Wales, Trinity Saint David). 

Address and sponsored by Elin Jones AM.

 

Organised by Wales PEN Cymru and Wales Literature Exchange, and with thanks to our partners: Mercator International, Literature Across Frontiers, University of Wales Trinity Saint David, PEN International, Institut Ramon Llull, Wales Arts International and Arts Council of Wales. 


Cyfnewidfa Lên Cymru

logo

Cyffordd gyfieithu yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Asiantaeth fechan ydym sy'n ffenest rhwng Cymru a'r byd: yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

 

//

 

Wales Literature Exchange is the translation junction connecting writers, translators and publishers in Wales and abroad.

Wales Literature Exchange is committed to literary translation as a necessary element in a delicate ecology. Respect for human relations and their context in the world are vital to international exchange, and so we travel consciously, always asking why and how.

The Exchange is small, but many things: an agency facilitating the sale of translation rights, a translation grant fund for publishers, a workshop bringing together writers and translators, a library of translations, and a curator of translation events. In essence, we are a window between Wales and the world.

cyfnewidfalencymru@gmail.com