26 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Dyma hyfforddiant ar gyfer Tiwtoriaid a Chyd-lynwyr y Cynllun Cymraeg Gwaith.

Cynnwys yr Hyfforddiant:

1)      Croeso

2)      Diweddariad Cymraeg Gwaith

3)      Monitro ac Ansawdd

4)      Teilwra Cynnwys i’r Gweithle (gan gynnwys atodiadau Cymraeg Gwaith)

 

Byddwch yn derbyn ebost i gadarnhau eich bod wedi cofrestru, a byddwn yn anfon ebost i’ch atgoffa o’r trefniadau yn nes at yr amser.


Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Logo Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas a hyblyg i gyflogwyr, wedi ei ariannu'n llwyr.

Mae pedair elfen yn perthyn i’r cynllun:

  • Gwasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr: Cymraeg Gwaith
  • Cyrsiau ar-lein, gan gynnwys cyrsiau ar gyfer y sectorau Iechyd, Gofal, Twristiaeth a Manwerthu
  • Cyrsiau dwys: Dysgu Cymraeg Gwaith 
  • Cyrsiau preswyl pum niwrnod codi hyder: Defnyddio Cymraeg Gwaith
  • Cynlluniau Sectorol

cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru


Event Location