26 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Dyma hyfforddiant ar gyfer Tiwtoriaid a Chyd-lynwyr y Cynllun Cymraeg Gwaith.

Cynnwys yr Hyfforddiant:

1)      Croeso

2)      Diweddariad Cymraeg Gwaith

3)      Monitro ac Ansawdd

4)      Teilwra Cynnwys i’r Gweithle (gan gynnwys atodiadau Cymraeg Gwaith)

 

Byddwch yn derbyn ebost i gadarnhau eich bod wedi cofrestru, a byddwn yn anfon ebost i’ch atgoffa o’r trefniadau yn nes at yr amser.


Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Logo Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

 

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle.  Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i datblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas, hyblyg, sydd wedi ei ariannu'n llwyr. 

Mae Cymraeg Gwaith yn cynnwys pedair prif elfen:

  • Cyrsiau Dwys 'Dysgu'
  • Cyrsiau Preswyl 'Defnyddio'
  • Cyrsiau Ar-lein
  • Cefnogi Cyflogwyr

What is Work Welsh?

Work Welsh is a programme designed to strengthen Welsh language skills in the workplace. The scheme is funded by Welsh Government, and has been developed by the National Centre for Learning Welsh.

Work Welsh offers fully funded appropriate, flexible training.

There are four main elements to Work Welsh: 

  • Intensive 'Learn' Courses 
  • Residential 'Use' Courses
  • Short Online Courses
  • Support for Employers

cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru


Event Location