3 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Lord Thomas of Cwmgïedd

Join us for a Public Lecture by Lord Thomas of Cwmgïedd, the new Chancellor of Aberystwyth University.


‘Justice in Wales - the task of the Commission’


The former Lord Chief Justice of England and Wales will talk about his work as the Chair of the Commission for Justice, set up by the Welsh Government to look at opportunities to improve the justice system and policing in Wales. 
 

6.00pm - 8.00pm
Thursday 22 March 2018
Main Hall, International Politics
Penglais Campus, Aberystwyth, SY23 3FE


Evening programme
6.00pm    Welcome Reception
6.30pm    Public Lecture and Q&A session
8.00pm    Close


Free admission by registration only. Limited tickets available.


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Cafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times / Sunday Times Good University Guide 2018. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, Aberystwyth oedd y brifysgol orau yng Nghymru o ran boddhad cyffredinol, ac roedd yn un o’r pump prifysgol prif-ffrwd uchaf yn y Deyrnas Unedig. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, 2014, bod 95% o weithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae’n gymuned o 10,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, a’i nod yw creu cyfleoedd, ymchwil rhagorol sy’n creu effaith, addysgu sy’n ysbrydoli, meithrin cysylltiadau â’r byd, gweithio mewn partneriaeth a buddsoddi yn ein dyfodol.


Event Location