1 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Gwahoddiad i Ddarlith Edward Lhuyd

Nid gormod yw dweud i William Salesbury newid cwrs hanes Cymru.

Yn y llyfr Cymraeg cyntaf a gyhoeddodd, tua 1547, fe’i cawn yn datgan ei ‘faniffesto’ ar gyfer y Cymry. Ond beth sydd gan Salesbury a’i faniffesto i’w ddweud wrthym ni heddiw yn y Gymru gyfoes?

Darlithydd: Yr Athro E. Wyn James

Cadeirydd: Yr Athro M. Wynn Thomas

Cynhelir Darlith Edward Lhuyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Nod y ddarlith flynyddol hon yw dathlu ysgolheictod disglair cyfrwng Cymraeg.

Ceir lluniaeth ysgafn ar ôl y ddarlith. Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio â cholegau addysg bellach, darparwyr prentisiaethau a phrifysgolion wrth sicrhau a datblygu rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr a myfyrwyr Cymru astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Coleg yn darparu ysgoloriaethau i fyfyrwyr sydd yn astudio eu cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn darparu grantiau pynciol i brifysgolion ddatblygu eu darpariaeth ddwyieithog. 

Mae'r Coleg wrthi yn datblygu ei waith yn y sector ôl-16 sy'n cwmpasu darparwyr Addysg Bellach a Phrentisiaethau. 

e.williams@colegcymraeg.ac.uk


Event Location