33 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Ymunwch â ni am weminar 1 awr a fydd yn eich cyflwyno i ddulliau effeithiol ar gyfer chwilio am lenyddiaeth. Bydd y sesiwn yn gwneud defnydd o gronfeydd data sydd ar gael i holl staff a myfyrwyr GIG Cymru trwy e-Lyfrgell GIG Cymru. P’un a ydych yn fyfyriwr sy’n dilyn cwrs neu’n weithiwr iechyd proffesiynol sydd eisiau gwneud dim mwy na chadw i fyny â’r dystiolaeth i gefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus, mae’r weminar hon i chi. Byddwch yn ennyn hyder i lunio strategaeth chwilio berthnasol a'i chymhwyso i'r cronfeydd data priodol i ddod o hyd i'r dystiolaeth.

Join us for a 1 hour webinar that will introduce you to effective methods for literature searching. This session will make use of the databases available to all NHS Wales staff and students via the NHS Wales e Library. Whether you’re a student undertaking a course or a health professional simply wanting to keep up with evidence to support your CPD this webinar is for you. You will gain the confidence to construct a relevant search strategy and apply it to the appropriate databases to find the evidence.


NHS Wales Informatics Service - NHS Wales e-Library for Health