19 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Technology and the Welsh Language Conference

Friday, 24 February2023, in Neuadd Reichel, Bangor University  9.30 am to 4 pm

The Conference will be opened by Jeremy Miles MS, Minister for Education and Welsh Language, with a word of welcome from Professor Edmund Burke, Bangor University Vice-Chancellor 

Conference Chair: Professor Delyth Prys

Conference Organiser: Stefano Ghazzali

The fifth in our conference for everyone interested in the use and dissemination of language technologies in minority languages, especially Welsh.

It is with pleasure that we invite you to meet once again at Bangor University after the difficult days of Covid-19.  A warm welcome to everyone.

Conference Programme

Simultaneous translation from Welsh to English will be provided during the conference

Friday, 24 February, 2023, at Neuadd Reichel, Bangor University

9.00 Registration

9.30 Conference Opening

A word of welcome from Professor Edmund Burke, Vice-Chancellor of Bangor University to Jeremy Miles MS, Minister for Education and the Welsh Language to open the conference

Address by Jeremy Miles, Minister for Education and Welsh Language

10.00 Professor Delyth Prys, Bangor University – Twenty Years of Language Technologies in Wales

10.30 Professor William Lamb, Edinburgh University – Gaelic Language Technologies and the Partnership with Bangor University

11.00 Coffee Break

11.30 Shân Pritchard and Stephen Russell, Bangor University – Macsen and the latest Welsh Language provision

12.00 Dewi Bryn Jones, Bangor University -The Journey towards the Trawsgrifiwr (Welsh transcriber): General Language Welsh Speech Recognition

12.30 Lunch and a chance to look at the Software Companies exhibits

13.30 Einion Gruffydd, Welsh National Library – Crowdsourcing Project to transcribe the Welsh National Film and Television Archive

14.30 Dr Rodolfo Piskorski, University of South Wales and Fernando Pabst Silva, Cardiff Metropolitan University – Gairglo, the Wordle Cymraeg, and other resources from the Hir-iaith website

15.00 Exhibition by Commercial Companies and Space for Testing Welsh Language Software

16.00 Close of Conference


Uned Technolegau Iaith

Techiaith Logo

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn uned ymchwil hunan-gynhaliol sy’n datblygu adnoddau ac offer iaith cyfrifiadurol ar gyfer y Gymraeg, yr ieithoedd Celtaidd eraill, a sefyllfaoedd amlieithog.

Mae’r Uned yn gyfrifol am Cysgliad, y pecyn gwirio iaith a chasgliad o eiriaduron cynhwysfawr, ynghyd â nifer o offer gwirio iaith eraill.

Mae’n gwneud gwaith safoni termau, ac yn datblygu geiriaduron electronig ar sawl platfform gwahanol gan gynnwys ar ffurf gwefannau ac apiau.

Mae’n datblygu technoleg lleferydd ar gyfer y Gymraeg ac ieithoedd eraill, ac yn cynnal cronfeydd data enwau lleoedd ar y we.

Mae’r Uned hefyd yn datblygu deunyddiau dysgu drwy gymorth cyfrifiadur, gan gynnwys gemau iaith.

Mae gan yr Uned gysylltiadau agos â nifer o adrannau academaidd yn y brifysgol, gan gynnwys Cymraeg, Ieithyddiaeth, Ieithoedd Modern, Cymdeithaseg a Gwyddorau Gofal Iechyd. Yn 2016 bu’r Uned yn un o sefydlwyr Rhwydwaith Ymchwil Technoleg a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, sy’n dod ag ymchwilwyr yn y maes hwn at ei gilydd o fewn y brifysgol.

Mae ganddi hefyd gysylltiad agos â byd busnes a diwydiant, ac mae’n ymgymryd â chynlluniau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).

[email protected]


Event Location