6 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

The Gentle Good, photo by Awen Schiavone

The Gentle Good gig - part of an album launch tour

Doors open at 20.00

Where? Lle Arall, ground floor of Llety Arall, 9 Palace Street, Caernarfon

Date? Friday 24 March 2023

 

As tickets are limited, this event is likely to sell out - please let us know if you can no longer attend, so we can offer your ticket to someone else. Many thanks.


Llety Arall

Llety Arall

 

 

Menter Gymunedol ydy Llety Arall, sydd wedi'i leoli mewn hen warws ar Stryd y Plas, Caernarfon. 

Mae Lle Arall yn ofod cymunedol a chymdeithasol ar lawr gwaelod yr adeilad, ac wedi sefydlu ei hun fel canolbwynt i ddigwyddiadau diwylliannol a mwy yn nhref Caernarfon. Mae'n ystafell aml-bwrpas sy’n addas ar gyfer cyfarfodydd, gweithgareddau, hyfforddiant neu unrhyw fath o ddigwyddiad. Mae cyfleusterau digidol ar gael yn Lle Arall i’ch galluogi i gynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau hybrid, h.y. digwyddiad wyneb i wyneb gyda'r opsiwn i eraill ymuno yn rhithiol. Mae posib archebu am fore, pnawn, gyda’r nos, neu am y diwrnod cyfan. Mae offer digidol ar gael, ac mae modd llogi cegin hefyd am bris ychwanegol.

[email protected]


Event Location