0 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.The aim of the conference is to consider the issues effecting rural communities across Carmarthenshire in order to inform the work of the Rural Affairs Task Group, established by Carmarthenshire County Council. There will also be an opportunity to further consider issues raised by partners and through the consultation so far; also to identify actions the Council, in partnership with other public bodies and organisations, can take in addressing those issues to support rural regeneration in future years.

Key note speakers at the conference include: 

  • Cllr. Cefin Campbell, Carmarthenshire County Council Executive Board Member for Rural Affairs and Communities 
  • Professor Janet Dwyer, University of Gloucestershire 
  • Gerallt Llywelyn Jones, former Managing Director of Menter Môn
  • Aled Rhys Jones, Chartered Surveyor, Nuffield Farming Scholar and Radio Presenter 

Workshops will include: 

  • Entrepreneurship 
  • Agriculture 
  • Infrastructure & services 
  • Environment & Well-being 
  • Visitor Economy 

 


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus / Carmarthenshire Public Services Board

Carmarthenshire PSB

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 establishes a statutory board, known as a Public Services Board (PSB), in each local authority area in Wales. The PSB is a collection of public bodies working together to improve the well-being of our county.

Carmarthenshire PSB members include:

Carmarthenshire County Council; Hywel Dda University Health Board: Coleg Sir Gâr; University of Wales Trinity Saint David; Mid & West Wales Fire & Rescue Service; Natural Resources Wales; Dyfed Powys Police; Dyfed Powys Police & Crime Commissioner; Carmarthenshire Association of Voluntary Services; Brecon Beacon National Park; Department for Work & Pensions; National Probation Service; Welsh Government.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu bwrdd statudol, a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'r BGC yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella lles ein sir.

Mae aelodau BGC Sir Gâr yn cynnwys:

Cyngor Sir Gâr; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Coleg Sir Gâr; Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru; Cyfoeth Naturiol Cymru; Heddlu Dyfed Powys; Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys; Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr; Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Yr Adran Gwaith a Phensiynau; Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol; Llywodraeth Cymru.

info@thecarmarthenshirewewant.wales


Event Location