90 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Darlithydd: Yr Athro R Gwynedd Parry

Yr Hen Dwrneiod Llengar

Darlith Edward Lhuyd 2019

Darlithfa Wallace, Campws Singleton, Abertawe

Yng Nghymru’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ymddangosodd cenhedlaeth o farnwyr a chyfreithwyr diwylliedig a fu’n eiriolwyr brwd dros y Gymraeg mewn llysoedd barn ac ym mywyd y genedl. Ond aeth eu hymdrechion yn angof, a phrin yw’r cyfeiriadau atynt yng nghyfrolau’r haneswyr. Bydd y ddarlith hon yn adrodd eu hanes ac yn ystyried eu harwyddocâd i gyfiawnder yn y Gymru gyfoes.

 

Cynhelir Darlith Edward Lhuyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Nod y ddarlith flynyddol hon yw dathlu ysgolheictod disglair cyfrwng Cymraeg.

Ceir lluniaeth ysgafn ar ôl y ddarlith.

Mynediad am ddim a chroeso i bawb.


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydweithio â cholegau addysg bellach, darparwyr prentisiaethau a phrifysgolion wrth sicrhau a datblygu rhagor o gyfleoedd i ddysgwyr a myfyrwyr Cymru astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Coleg yn darparu ysgoloriaethau i fyfyrwyr sydd yn astudio eu cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn darparu grantiau pynciol i brifysgolion ddatblygu eu darpariaeth ddwyieithog. 

Mae'r Coleg wrthi yn datblygu ei waith yn y sector ôl-16 sy'n cwmpasu darparwyr Addysg Bellach a Phrentisiaethau. 

e.williams@colegcymraeg.ac.uk