10 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Llŷr Gwyn Lewis

Darlith Goffa Syr T. H. Parry Williams 2022 

'"Nodau Annaearoldeb" T. H. Parry-Williams a thu hwnt'
Siaradwr: Llŷr Gwyn Lewis
Nos Iau, 28 Ebrill, am 17:00yh

Cynhelir y ddarlith mewn cydweithrediad â chylchgrawn O’r Pedwar Gwynt.

Ar lein: Zoom

Bydd y ddolen Zoom i ymuno â’r digwyddiad wedi’i chynnwys yn yr e-bost cadarnhau ac yn cael ei hanfon atoch 24 awr cyn y digwyddiad.  

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â canolfan@cymru.ac.uk
Trydar: @Ganolfan 

www.cymru.ac.uk/canolfan


Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd / Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

The Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies (CAWCS) was established by the University of Wales in 1985 as a dedicated research centre conducting team-based projects on the languages, literatures, culture and history of Wales and the other Celtic countries.

It is located in Aberystwyth, adjacent to the National Library of Wales.

canolfan@cymru.ac.uk