288 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Ceiniogau'r Werin / Pennies of the People

To mark and celebrate 150 years of Aberystwyth University, join us for this special webinar exploring some of the stories behind our recent publication Ceiniogau'r Werin / Pennies of the People.   

A chance to delve into the history of the University and hear a range of fascinating stories from our past and present with Professor Anwen Jones, Chair of the Editorial Board; Professor Robert Meyrick, Head of the School of Art, and archivist Julie Archer.                      


Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Enillodd wobr Ansawdd y Dysgu The Times/Sunday Times Good University Guide ddwy flynedd yn olynol, a chafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn 2020.  Yn ôl Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2022, y mae Aberystwyth ar y brig yng Nghymru ac yn ail yn DU o’r prifysgolion a restrwyd yng nghanllaw prifysgolion y Times / Sunday Times 2023. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2021) bod 98% o'r ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon ryngwladol neu’n uwch, a dros 75% o safon sy’n arwain byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol. Mae'r Brifysgol yn gymuned o oddeutu 8,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, â'r nod o ddarparu addysg ac ymchwil sydd yn ysbrydoli mewn awyrgylch cefnogol, creadigol ac eithriadol.  Elusen gofrestredig rhif 1145141.

[email protected]