50 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Mae Noson Wybodaeth Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle i chi:

  • Ddysgu rhagor am sut all astudio ôl-raddedig eich elwa chi a’ch gyrfa.
  • Dysgu rhagor am fenthyciadau ôl-raddedig, cyllid a’n hysgoloriaethau Prifysgol.
  • Mynychu ein sgyrsiau cyllido.
  • Casglwch wybodaeth cwrs a siarad â chynrychiolwyr o bob un o’n 7 Coleg Academaidd (nodwch efallai na fydd tiwtoriaid cwrs unigol ar gael i siarad â nhw yn y digwyddiad hwn, ond bydd cyfle i drefnu apwyntiadau ar gyfer dyddiad i’r dyfodol os bydd angen).

Mae yna ddigwyddiad ar wahân i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y cwrs Meddygaeth Mynediad i Raddedigion ac felly ni fydd cynrychiolaeth o’r cwrs hwn yn y Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion. Ewch i’n tudalen we Meddygaeth Mynediad i Raddedigion am ragor o wybodaeth.

Mae angen i bawb sy’n dod i un o Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion Prifysgol Abertawe, ac sy’n ystyried astudiaethau ôl-raddedig, lenwi ffurflen gofrestru ar wahân. Nid oes angen i ffrindiau a pherthnasau sy’n dod gyda chi gofrestru.

Os oes gennych unrhyw ymholiad cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy e-bostio sro@abertawe.ac.uk


Prifysgol Abertawe

Swansea University logo

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

c.j.stewart@abertawe.ac.uk