8 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.INVITATION

WORK WELSH

19 March 2018 16.00 – 18.30

With Eluned Morgan AM, Minister for Welsh Language and Lifelong Learning

Radisson Blu, Cardiff City Centre

Join the National Centre for Learning Welsh as we mark the achievements of the first year of Work Welsh, a pioneering scheme to strengthen Welsh language skills in the workplace. We will also look at plans for the next twelve months and there’ll be an opportunity to hear from employers and learners alike about their experiences.

Programme

15:45 Registration

16:00  Welcome and 2017-18 highlights: Efa Gruffudd Jones, Chief Executive, National Centre for Learning Welsh

16:10  Eluned Morgan AM, Minister for Welsh Language and Lifelong Learning

16:30  Learning Welsh in the Care Sector: Sue Evans, Chief Executive, Social Care Wales

16:40  The Learner’s voice: Martin Mansfield, Wales TUC General Secretary

16:50  Work Welsh in action: Employers’ Panel

17:20 Sector specific schemes:

            Early Years: Gwenllian Lansdown-Davies, Chief Executive, Mudiad Meithrin

            Higher Education: Ioan Matthews, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

            Further Education: Iestyn Davies, CollegesWales

17:40 The 2018-19 Work Welsh scheme: Dona Lewis, Deputy Chief Executive, National Centre for Learning Welsh

17:50 Reception sponsored by Tinopolis Interactive (Insert TinInt Logo here)

18:30 Finish

We hope that you can join us at this event.

Please RSVP by 28 February
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Logo Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Beth yw Cymraeg Gwaith?

Nod Cymraeg Gwaith yw cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac fe'i ddatblygwyd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae Cymraeg Gwaith yn cynnig hyfforddiant addas a hyblyg i gyflogwyr, wedi ei ariannu'n llwyr.

Mae pedair elfen yn perthyn i’r cynllun:

  • Gwasanaeth a gwybodaeth i gyflogwyr: Cymraeg Gwaith
  • Cyrsiau ar-lein, gan gynnwys cyrsiau ar gyfer y sectorau Iechyd, Gofal, Twristiaeth a Manwerthu
  • Cyrsiau dwys: Dysgu Cymraeg Gwaith 
  • Cyrsiau preswyl pum niwrnod codi hyder: Defnyddio Cymraeg Gwaith

siwan.iorwerth@dysgucymraeg.cymru


Event Location