0 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.SIMULTANEOUS TRANSLATION FROM WELSH TO ENGLISH WILL BE PROVIDED DURING THE CONFERENCE

Friday 26 Feburary 2021, Online through Zoom

9.30 Conference Opening 

Welcome to the conference by Professor Iwan Davies, Vice-Chancellor of Bangor University to Eluned Morgan MS, Minister for Mental Health, Wellbeing and Welsh Language (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

Opening remarks by Eluned Morgan, Minister for Mental Health, Wellbeing and Welsh Language (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

Session 1: A New Agenda and Roadmap for Digital Linguistic Equality in Europe (ELE)​

9.45 Jill Evans, Former Member of the European Parliament and Proposer of the successful bid to the European Parliament on Digital Equality in the Digital Age: Background to the decision to have Digital Equality for all European languages ​​by 2030

10.15 Davyth Hicks, Secretary General of the European Language Equality Network (ELEN):The European Parliament’s Resolution on Language Equality in the Digital Age and its importance for Europe’s Lesser Used Languages

10.45 Andy Way, Deputy Director of ADAPT, DCU, Ireland, and European Language Equality (ELE) project Leader: Constructing a new agenda and roadmap for Europe to ensure language equality in the digital age by 2030.

11.15 – 11.30  Break for Coffee

Session 2: New Speech and Language Resources Welsh language technologies​

11.30 Gruffudd Prys, Language Technologies Unit, Bangor University: New natural language processing pipeline for Welsh (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

12.00 Dewi Bryn Jones, Language Technologies Unit, Bangor University: Welsh Transcriber for automatic subtitling of videos (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

12.30 Stefano Ghazzali, Language Technologies Unit, Bangor University:  Using Welsh/English Machine Translation to pilot multilingual systems for SMEs in Wales (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

1.00 – 1.30 Lunch

Session 3: Economic Benefits of Welsh and Multilingualism​

1.30 Kerry Ferguson (Marketing Director of Cambrian Web Ltd): Create a successful business of developing bilingual websites (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

2.00 Richard Sheppard (Interceptor Solutions): Bilingual Software Procurement Guidelines

2.30 Pryderi ap Rhisiart: MSPARC: North West Wales Economy and Welsh Technology (Delivered in Welsh with simultaneous translation)

3.00 Tom Burke (Animated Technologies) & Andy Esser (Zero Dependency): Using English/Welsh Bilinguality as a Testbed for a New Multilingual On-line Conferencing System

3.30 Summary, closing remarks and close of conference​


Uned Technolegau Iaith

Techiaith Logo

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn uned ymchwil hunan-gynhaliol sy’n datblygu adnoddau ac offer iaith cyfrifiadurol ar gyfer y Gymraeg, yr ieithoedd Celtaidd eraill, a sefyllfaoedd amlieithog.

Mae’r Uned yn gyfrifol am Cysgliad, y pecyn gwirio iaith a chasgliad o eiriaduron cynhwysfawr, ynghyd â nifer o offer gwirio iaith eraill.

Mae’n gwneud gwaith safoni termau, ac yn datblygu geiriaduron electronig ar sawl platfform gwahanol gan gynnwys ar ffurf gwefannau ac apiau.

Mae’n datblygu technoleg lleferydd ar gyfer y Gymraeg ac ieithoedd eraill, ac yn cynnal cronfeydd data enwau lleoedd ar y we.

Mae’r Uned hefyd yn datblygu deunyddiau dysgu drwy gymorth cyfrifiadur, gan gynnwys gemau iaith.

Mae gan yr Uned gysylltiadau agos â nifer o adrannau academaidd yn y brifysgol, gan gynnwys Cymraeg, Ieithyddiaeth, Ieithoedd Modern, Cymdeithaseg a Gwyddorau Gofal Iechyd. Yn 2016 bu’r Uned yn un o sefydlwyr Rhwydwaith Ymchwil Technoleg a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, sy’n dod ag ymchwilwyr yn y maes hwn at ei gilydd o fewn y brifysgol.

Mae ganddi hefyd gysylltiad agos â byd busnes a diwydiant, ac mae’n ymgymryd â chynlluniau Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP).

[email protected]