3 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.Join us for a session on how hackathons can be used as an engagement tool for co-production. Our resident co-production hackathon expert Jenny will take you through what a hackathon is, how she has used them, and how you could use them too. This will be a fun, interactive session, so please bring your creativity hats!

This discussion will be recorded for other members.


Co-production Network for Wales

Co-Production Network for Wales

About the Co-production Network for Wales

An independent not-for-profit organisation working to transform public services in Wales through co-production and citizen involvement. Its primary focus is to grow good practice and foster opportunities for learning and sharing across sectors. As well as supporting a network of citizen and professional practitioner members, it offers capability building through training, advice and consultancy, in both strategic and delivery organisations - covering co-production and citizen involvement as well as related areas such as co-developmental evaluation, and digital facilitation and engagement. The Network brings together a wealth of experience and insights to grow good practice and support organisations to deliver a genuine co-productive approach to their engagement. https://copronet.wales

 

The Co-production and Involvement Network for Wales Ltd (trading as Co-production Network for Wales) a not-for profit private company limited by guarantee, registered in England and Wales.

Company number 12009551. VAT number 328 6382 80

 

Cefndir Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Sefydliad annibynnol dielw ydym sy’n gweithio i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru trwy gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion.  Ein prif ffocws yw tyfu arfer dda a meithrin cyfleoedd i ddysgu a rhannu ar draws sectorau. Yn ogystal â chefnogi rhwydwaith o ddinasyddion ac aelodau sy’n ymarferwyr proffesiynol, mae’n cynnig y gallu i feithrin capasiti trwy hyfforddiant, cyngor ac ymgynghoriaeth, mewn sefydliadau strategol a sefydliadau sy’n cyflenwi gwasanaethau. Mae’r Rhwydwaith yn cyfuno cyfoeth o brofiad a dealltwriaeth er mwyn magu arfer dda ac i gefnogi sefydliadau i arfer dull o weithio gwirioneddol gydgynhyrchiol wrth ymgysylltu: https://copronet.wales

 

Cwmni cyfyngedig trwy warant yw Rhwydwaith Cydgynhyrchu ac Ymgyfraniad Cymru Cyf (sy’n masnachu fel Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru), a gofrestrwyd yng Nghymru ac yn Lloegr.

Rhif y cwmni 12009551. Rhif TAW 328 6382 80

 

events@copronet.wales