15 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Hysbyseb

Heriau a blaenoriaethau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru

Yr Athro Colin Williams yn holi Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg


Iaith Cyf

Y ganolfan cynllunio iaith

Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol erail

post@iaith.eu