Penwythnos preswyl am ddim i fyfyrwyr meddygol Cymraeg eu hiaith. Cwrs hyfforddiant ymarferol meddygaeth argyfwng yn nhirwedd heriol anghysbell Eryri.

Nos Wener - Teithio i Glan llyn. Croeso, Swper a Sgwrs

Dydd Sadwrn -

Bydd adnoddau naturiol Glan-llyn yn cael eu defnyddio i'r eithaf wrth i chi gael eich tywys drwy gyfres o weithgareddau a gweithdai ymarferol. Byddwn yn datblygu sgiliau clinigol a chyfathrebu dan amodau heriol, ac yn dysgu mwy am ofalu am gleifion mewn sefyllfa brys yn y wlad. Bydd meddygon profiadol sydd รข diddordeb arbennig mewn gofal brys yn eich dysgu- beth bynnag fo'r tywydd!                                               

Nos Sadwrn-Swper a chymdeithasu

Dydd Sul - Gweithgareddau cyn cinio a ffarwelio o Glan llyn. 

Croeso mawr i fyfyrwyr meddygol o bob blwyddyn a phob ysgol meddygaeth. 

Llety, prydau bwyd a chyfarpar am y penwythnos wedi ei gynnwys.

Cysylltwch gyda Sara gydag unrhyw gwestiynau:  meddygaethcymraeg@caerdydd.ac.uk 


Coleg Cymraeg- Meddygaeth


Event Location