24 tickets available

Tickets

This event has already started. Unfortunately, tickets are no longer available.

Hysbysfwrdd

Ydy cynigion diweddaraf Llywodraeth Cymru – Ffermio Cynaliadwy a’n Tir – yn cryfhau neu’n gwanhau sefyllfa’r Gymraeg yn ei chadarnleoedd?

 

Yn dilyn seminar debyg a gynhaliwyd llynedd i drafod Brexit a’n Tir  mae’r seminar hon yn gyfle i gynllunwyr iaith a chynrychiolwyr mudiadau’r Gymraeg ddysgu mwy am y cynigion cyfredol, ynghyd â’u goblygiadau i gymdogaethau Cymraeg gwledig. Bydd yn gyfle hefyd i Gynllunwyr Iaith Cymru ddatblygu ymateb cyffredin i’r ymgynghoriad cyhoeddus sy’n cau ar 30 Hydref 2019.

Cadeirydd:     Gwynfryn Evans, Is-lywydd Anrhydeddus IAITH

Cyfranwyr:     Eirwen Williams, Menter a Busnes

Bydd Eirwen yn rhannu canfyddiadau prosiect diweddar M&B: Iaith y Pridd.

Gareth Ioan, Cadeirydd IAITH Cyf.

Bydd Gareth yn cynnig gorolwg o’r cynigion diweddaraf o safbwynt polisi a chynllunio iaith.


Iaith Cyf

Y ganolfan cynllunio iaith

Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at fywiogrwydd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol erail

[email protected]