170 tickets available

Tickets

Tocyn ( 12/02 - 06/05 ) FreeCrynodeb

Cwrs rhithwir a fydd yn rhoi’r offer ichi fanteisio’n llawn ar ddefnyddio profiadau seiliedig ar natur i hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol positif i ddysgwyr o bob oedran. Dan arweiniad staff Addysg, Dysgu a Sgiliau - Cyfoeth Naturiol Cymru.

 Canlyniadau

  • Gwell dealltwriaeth o sut y mae’r amgylchedd naturiol yn cynorthwyo iechyd a lles
  • Mwy o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r awyr agored i ymyrryd ag iechyd a lles
  • Mwy o hyder yn y modd y cyflwynir 6 MDPh y Cwricwlwm i Gymru drwy ymgysylltu â natur.

Sylwch y bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg ar Microsoft Teams.


Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Pursue sustainable management of natural resources in Wales.

addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk