Iau, 4 Hyd

- Canolfan Addysg Gymunedol Pont-y-pŵl, Pont-y-pŵl

Mer, 10 Hyd

- Canolfan Gelfyddydau'r Eglwys Norwyaidd, Caerdydd