Sul, 4 Hyd

- Cletwr, Tre'r-ddôl, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8PS.