Help a Chymorth


Mae'n bosib cael cymorth drwy lenwi'r ffurflen gysylltu.

Mae hefyd croeso i chi ymuno a ni ar ein Bwrdd Datblygu Cyhoeddus, lle'r ydym yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y gwasanaeth.


FAQ

Bydd yr FAQ yma'n tyfu wrth inni dderbyn adborth wrth gwsmeriaid.

Sut y galla i mewnblannu rhestr tocynnau fy nhudalen digwyddiad o fewn gwefan arall?

Fedrwch chi wneud hyn yn syml wrth glicio ar 'Embed' ar dudalen eich digwyddiad. Fydd hyn yn eich galluogi i gopïo cod iframe y byddwch yn medru defnyddio o fewn eich gwefan chi neu eraill.

Embed button on event page