20 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Mae croeso i chi mynychu’r diwrnod cyfan, cofrestrwch am y ddau sesiwn.
Eğer tüm güne katılmak isterseniz, lütfen iki seansa da kayıt olun.

Tri artist o Dwrci ydyn ni. Bedair blynedd yn ôl, gorfodwyd ni i adael ein gwlad oherwydd y sefyllfa wleidyddol yno. Ers hynny rydyn ni wedi bod yn byw yng Nghymru, o ganlyniad i gariad arbennig un ohonom – sef yr awdur yn ein plith – at y wlad. Cymru yw ein cartref nawr, ac rydym yn dysgu Cymraeg. Y llynedd aethom ati i greu drama a’i theithio ledled y wlad. Nawr rydyn ni’n paratoi cynhyrchiad newydd. Hon fydd y sioe theatr gyntaf yn y byd yn y Gymraeg a Thwrceg.

Mae Meltem Arikan, ein hawdur, yn credu’n gryf mai Cymraes yw hi yn ei hanfod, ac mae’r ddrama’n deillio o deimladau Meltem tuag at Gymru. Oherwydd teimladau cymhleth Meltem tuag at Gymru, gorfodwyd ni i ofyn cwestiynau newydd fel: Pam rydyn ni’n teimlo ein bod ni’n perthyn i un lleoliad? Sut mae diffinio ‘perthyn’? Cymru yw’r ysbrydoliaeth i’r cwestiynau hyn, felly rydyn ni’n awyddus i’w trafod nhw gyda phobl ledled Cymru. Ydych chi’n teimlo eich bod chi’n ‘perthyn’ i fan arbennig? Os ydych chi, pam? Rydyn ni’n awyddus i drafod y cwestiynau hyn, dangos rhannau o’n drama ni i chi, adrodd straeon, a chlywed eich hanesion chithau. Yna fe fyddwn ni’n creu’r sioe yn seiliedig ar ein profiadau o’r gweithdai fydd yn archwilio’r cwestiynau hyn. Tybed a fyddai gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan?

Fe fyddwn ni’n cynnal gweithdai dau ddiwrnod mewn nifer o leoliadau amrywiol. Bydd y rhain yn hyblyg ac wedi’u cynllunio o gwmpas anghenion y bobl fydd yn cymryd rhan. Rydyn ni’n rhagweld amrywiaeth o weithgareddau – o rannu neu ddarllen darnau o’n gwaith ni, i drafodaethau mewn grŵp – a bydd cyfle i drafod y cwestiynau sy’n codi. Fe fyddwn ni’n paratoi ‘börek’ (math o gacen o Dwrci), pice ar y maen, a digonedd o baneidiau o de drwy gydol y dydd!

Biz Türkiye’den gelen üç sanatçıyız. Dört yıl önce politik nedenlerden ötürü ülkemizi terk etmek zorunda kaldık ve yazar olanımızın Galler takıntısı yüzünden buraya yerleştik ve Galler’i evimiz belledik, hatta Galce bile öğreniyoruz. Geçen yıl bir tiyatro oyunu sahneledik ve bu oyunla bütün Galler’i dolaştık. Şimdi yeni bir oyun hazırlıyoruz. Bu oyun dünyanın ilk Galce ve Türkçe oyunu olacak.

Oyun grubumuzun yazarı Meltem Arıkan’ın kendisini Gallerli hissetmesi üzerine ortaya çıktı. Meltem’in Galler ile olan bu anlatması güç bağı bize de bir sürü soru sordurdu; insan bir yere kendini neden ait hisseder? Aidiyeti belirleyen nedir? Bu soruları sormamıza neden olan Galler olduğu için biz de bu soruların cevaplarını Gallerlilerle tartışalım istedik, daha çok da Galce ana dili olanlarla. “Kendinizi bir yere ait hissediyor musunuz, hissediyorsanız neden?” sorularını soralım, oyunumuzdan parçalar gösterelim, kendi hikayemizi anlatalım ve onların hikayelerini dinleyelim istiyoruz. Oyunu bu buluşmalardan edindiğimiz birikimle ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu buluşmalara katılmak ister misiniz?

Her mekanda iki günlük bir atölye çalışması gerçekleştireceğiz. Bunlar samimi ve katılan kişiler göz önüne alınarak hazırlanacak buluşmalar olacak. Oyundan bölümler göstereceğimiz, gelenlerle sohbet edeceğimiz ve ortaya çıkan sorular üzerine görüşleri paylaşacağımız bir format öngörüyoruz. Bol bol Welsh Cake, börek ve çayımız da olacak.


Be Aware Productions

Be Aware Logo

Be Aware Productions is a production company founded in January 2015 by actress and director Pınar Öğün to create innovative performing and audio-visual art works.

The creative team behind Be Aware arrived in Wales in 2013 as political exiles; they were forced to flee their native Turkey after a show they had produced – an absurdist tale of an imaginary dictator – was considered by the government as a rehearsal for the Gezi Park protest that erupted soon after the play finished its run.

Now firmly established in Cardiff's thriving theatre scene, writer Meltem Arikan, director Memet Ali Alabora and performer Pinar Ogun are driven to make accessible work with international appeal that challenges and expands the limits of the discipline in which they are produced.

The company are Associate Artists at Chapter Arts Centre as part of the Peilot scheme, a project funded by ACW and the Esme Fairbain Foundation. The three year scheme is supporting the company to maximise opportunities for touring, partnership working and UK and international collaboration.

The first production of Be Aware Productions is a short film entitled ‘Exhibit’ which has won several awards and has been selected to various festivals around the world. The company’s first live-performance production ‘Enough is Enough’ toured Wales in 2017 supported by the Arts Council of Wales.

info@beawareproductions.com


Lleoliad y digwyddiad