0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Uwchgynhadledd Fawr Annibyniaeth

Dydd Sadwrn, 28 Ionawr 2023

Neuadd Brangwyn, Abertawe

Dewch i ddysgu gan eraill ac i drin a thrafod sut gallwn ni ennill yr annibyniaeth flaengar i Gymru rydyn ni i gyd yn dyheu amdani!

Ymysg y siaradwyr sy’n cymryd rhan bydd: Anthony Slaughter (Arweinydd Plaid Werdd Cymru), Adam Price AS (Arweinydd Plaid Cymru), Cyng. Rachel Garrick (Llafur dros Annibyniaeth), Sam Coates (Undod), Gwern Evans (YesCymru), Luke Fletcher AS, Joseph Gnagbo, Mirain Owen (Cymdeithas yr Iaith), Talat Chaudhri (Melin Drafod), Amanda Burgauer (Common Weal) ac eraill 

Bydd cyflwyniadau a thrafodaethau ar bynciau megis: cyllid, yr economi, yr amgylchedd a natur democratiaeth.

Trefnir gan Melin Drafod - llefaru a llafurio dros agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol

Cefnogir yr Uwchgynhadledd gan YesCymru, Plaid Cymru, Plaid Werdd Cymru, Llafur dros Annibyniaeth a Chymdeithas yr Iaith

melindrafod.cymru


Melin Drafod

Melin Dafod

melin drafod: agenda flaengar ar gyfer Cymru annibynnol / think tank: a progressive agenda for an independent Wales

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad