0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Ar ddydd Mawrth, 22 Mai, bydd CGA yn cynnal digwyddiad cyhoeddus arbennig yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd, gyda'r Athro Jennifer Gore i'w annerch gan Yr Athro John Furlong.

Mae'r Athro Jennifer Gore yn Athro Addysg ym Mhrifysgol Newcastle, Awstralia ac mae'n ymchwilydd blaenllaw ar ymchwil addysgol yn y wlad.

Yr Athro John Furlong yw Athro Emeritws addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, ac awdur adroddiad 2015 'Addysgu Athrawon Yfory'. Efe hefyd yw Cadeirydd Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA.

Yn ei chyflwyniad bydd yr Athro Jennifer Gore yn trafod y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil addysgol, tystiolaeth o effaith ar ddysgwyr a grymuso athrawon i wella arfer proffesiynol a dysgu myfyrwyr.

Bydd y drysau'n agor am 17:00 am gofrestru a lluniaeth gyda thrafodion yn dechrau am 17:30.


Cyngor y Gweithlu Addysg

CGA / EWC

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru / The Education Workforce Council regulates education practitioners in Wales

media@ewc.wales


Lleoliad y digwyddiad