10 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members £135.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community £165.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA £177.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector £195.00Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

 

 

Amcanion

Edrych ar sut y gall eich elusen neu'ch grŵp cymunedol ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn fwy effeithiol i ennyn diddordeb a dylanwadu ar eich cynulleidfa.

 

Canlyniadau dysgu

  • Deall y gwahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol
  • Trafod gwahanol ddulliau a strategaethau i ennyn diddordeb eich cynulleidfa arlein
  • Dysgu sut i greu cynnwys diddorol a gweledol
  • Gallu defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i yrru traffig at eich gwefan
  • Canfod rhwystrau unigol a sefydliadol sy'n atal defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol
  • Dysgu sut i fonitro eu llwyddiant arlein
  • Gwybod o ble i gael gwybodaeth ac adnoddau ychwanegol

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Anelir y cwrs hwn at staff neu wirfoddolwyr sy'n gobeithio datblygu eu sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu digidol. Nid yw'r cwrs yn benodol i "ddechreuwyr" nac i "arbenigwyr", croesawir pob lefel o allu technegol gan fod y cwrs hwn yn ymdrin âdulliauathechnegaui'ch mudiad trydydd sector ffynnu arlein.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk