0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Beth yw Gwynt Glas?

Mae Gwynt Glas yn bartneriaeth rhwng EDF Renewables UK a DP Energy i ddatblygu 1GW o wynt arnofiol yn y Môr Celtaidd sy’n cynhyrchu ynni glân ac yn hybu twf rhanbarthol.

Rydym yn cynnal gweithgareddau datblygu cychwynnol gyda'r bwriad o gael Cytundeb Prydlesu gan Ystâd y Goron yn gynnar yn 2024. Gallai gwynt alltraeth arnofiol yn y Môr Celtaidd sicrhau dros 3,000 o swyddi a £682 miliwn mewn cyfleoedd cadwyn gyflenwi leol erbyn 2030, gan gefnogi cymunedau arfordirol a chreu buddion hirdymor i’r rhanbarth*.

Pam ddylwn i fynychu'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn i gyflenwyr wedi’i anelu at fusnesau lleol a allai fod â diddordeb mewn tendro am gyfleoedd posibl yn deillio o adeiladu a gweithredu Gwynt Glas, pe baem yn llwyddo i gael Cytundeb Prydlesu.

Yn y digwyddiad byddwch yn clywed gan dîm Gwynt Glas, a chael gwybod sut i gofrestru fel cyflenwr a chael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect.

Pryd mae'r digwyddiad yn dechrau?

Ymunwch â ni o 10.30 am goffi a rhwydweithio, gyda'r sesiwn yn dechrau am 11.00.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.
Tîm Gwynt Glas 
https://www.gwyntglas.com/ 

*Yn ôl adroddiad diweddar gan y Offshore Renewable Energy Catapult
GDPR
Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn bydd EDF Renewables UK, DP Energy a Cadno Communications yn defnyddio eich gwybodaeth i anfon manylion y digwyddiad hwn a diweddariadau am Gwynt Glas atoch. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti. Os hoffech gael eich tynnu oddi ar y rhestr unrhyw bryd cysylltwch â [email protected].
 

Cadno Communications


Lleoliad y digwyddiad