55 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Baner Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ar 17eg o Fai 2022, lansiwyd ein rhaglen Camau Cynaliadwy Cymru - Grantiau Gweithredu. Rhaglen £3 miliwn yw hon i alluogi rhagor o bobl i weithredu yn erbyn newid hinsawdd yng Nghymru. Rydym yn disgwyl cynnig grantiau o £10,001 i £350,000 sy’n mynd i’r afael â newid hinsawdd mewn cymunedau ac yn helpu pobl i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Gallwch ddarganfod holl fanylion y rhaglen ar y dudalen we yma

Bydd y digwyddiad yma'n briffio a'n darparu'r holl wybodaeth am amcanion y rhaglen, y broses ymgeisio, a darparu cyngor i ymgeiswyr. Bydd yna hefyd cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau mewn sesiwn cwestiyn ac ateb fer. Bydd digwyddiad ariannu ychwanegol yn cael ei gynnal ar ddyddiad hwyrach i drafod unrhyw syniadau prosiect mewn mwy o fanylder. 


Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol / The National Lottery Community Fund

The National Lottery Community Fund logo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wella bywyd yn eu cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o'r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol.  

The National Lottery Community Fund supports the aspirations of people who want to make life better for their communities across the UK. We are responsible for giving out 40% of the money raised by the National Lottery. 

 

wales@tnlcommunityfund.org.uk