79 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Hyfforddiant Chwilio am swydd AM DDIM i athrawon dan hyfforddiant.

Cyfle i gael:

  • Cyngor wrth i chi fynd ati i Chwilio am swydd
  • Diweddariad ynglŷn â materion addysg
  • Cyfle i sgwrsio gyda swyddog maes
  • Cyfle i ymuno gydag undeb sy'n rhoi Cymru'n gyntafUCAC

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf. Mae UCAC yn cynnig gwasanaeth proffesiynol cyflawn i’w haelodau. Mae’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol pan fydd angen, gyda grym undebol nerthol wrth ymgyrchu - yn lleol ac yn genedlaethol.

[email protected]