464 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Ymunwch a ni ar gwrs crefft yng nghwmni Esyllt Jones!

Câs nodwyddau. Mae’n hawdd gweld y nodwyddau i gyd wedi agor y câs. Ar gyfer y gweithdy yma bydd angen:- 2 gylch o ddefnydd cotwm 7” ar draws ( neu 18 cm). Gallant fod o’r un defnydd neu’n wahanol liw/ patrwm. Bydd un ar yr ochr allan i’r câs a’r llall tu fewn. 1cylch o ffelt 6” ar draws (15cm) Dw i wedi torri y cylch ffelt i â siswrn pincio ond does dim rhaid. Bias binding i gydweddu â’r defnyddiau uchod - 24” neu 60cm 1 Botwm Cord/ cordyn tua 6” o hyd (15cm). Haearn smwddio ( un sy’n stemio os yn bosib) Bydd peiriant gwnïo yn hwylus ond gellir creu’r cyfan â llaw- fe gymer tipyn mwy o amser. Offer gwnio arferol-edau, siswrn ayb.