0 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Rydym yn gofyn yn garedig i chi roi gwybod os ydych yn teimlo'n sâl hyd at 48awr cyn y digwyddiad fel y gallwn gynnig lle i rywun arall os oes angen.

Allwch chi sicrhau fod yr arian cywir o £2.00 gyda chi ar y diwrnod.  

Diolch yn fawr iawn


Cylch Meithrin Caerfyrddin

Logo Cylch Meithrin Myrddin

Mae'r Cylch Meithrin yn rhedeg bob bore'r wythnos  (Llun - Gwener) o 9 y bore tan 12 y prynhawn i blant 2-4oed.  Mae'n cynnig profiadau a gweithgareddau gwerthfawr sy'n paratoi'r plant ar gyfer yr ysgol gynradd.

The Cylch Meithrin is held every morning of the week (Mon-Fri) from 9am until 12pm to children ages 2-4.  It offers valuable experiences and activities which prepares them ready for primary school.

leisa_fflur@hotmail.com