2610 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Myfyrwyr fel perchnogion dysgu a phartneriaid newid addysgol

Byd-eang, mae addysg wedi newid llawer dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Fodd bynnag, nid yw’r canlyniadau wedi bod hanner mor gadarnhaol a sylweddol ag y disgwyliwyd. Yr hyn sydd wedi bod ar goll yw’r ffactor pwysicaf mewn addysg: y dysgwr.

Bydd darlith flynyddol nesaf Cyngor y Gweithlu Addysg yn ceisio gosod y dysgwr yn ganolog i ymarfer gan drafod arwyddocâd amrywiaeth dysgwyr, bwriad dysgwyr ac ymgysylltiad dysgwyr mewn newidiadau addysgol, yn arbennig ar ôl y pandemig COVID-19.

Bydd y digwyddiad hwn, a gyflwynir gan yr arweinydd meddwl, addysgwr ac awdur uchel ei barch, yr Athro Yong Zhao, yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu am yr arfer orau ddiweddaraf a chael gofyn eu cwestiynau eu hun i'r siaradwr.


Cyngor y Gweithlu Addysg

CGA | EWC

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru / The Education Workforce Council regulates education practitioners in Wales

media@ewc.wales