408 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Darlith Waldo 2021 

Helbul Hunan: Sgwrs am Farddoniaeth a Iechyd a Lles

Mae darllen barddoniaeth yn aml yn cael ei argymell fel therapi, fel rhywbeth sy’n llesol i’r meddwl a’r enaid. Yn yr un modd, mae rhai yn ystyried bod ysgrifennu barddoniaeth yn weithred sy’n llesol i’r unigolyn, yn fodd i ganfod rhyw dawelwch mewnol. Ar ben hynny, dyna hefyd yw thema peth wmbredd o gerddi’r canrifoedd, sef y chwilio hwnnw am rywle mwy tangnefeddus, am y ‘llonyddwch mawr’, chwedl Waldo ei hun. 

Darlithydd: Ceri Wyn Jones

Crwt o Aberteifi yw Ceri Wyn Jones. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, ynghyd â’r Goron, ac ef yw’r Meuryn – cyflwynydd a beirniad - cyfres Y Talwrn ar BBC Radio Cymru. Bu’n Fardd Plant Cymru ac mae wedi cyhoeddi cyfrolau o gerddi i blant ac oedolion. Wedi dilyn gyrfa fel athro Saesneg ac wedyn fel golygydd llyfrau, mae bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur, darlledwr, golygydd a thiwtor ysgrifennu creadigol.

Trefnir y ddarlith hon ar y cyd â Chymdeithas Waldo Williams.

(Dolen Zoom i ddilyn yn y neges gadarnhau ar ôl cofrestru)

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth University

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru The Times / The Sunday Times Good University Guide 2020. Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth yn 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Dyfarnwyd iddi Aur yn y Fframwaith a Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA) ym mis Mehefin 2018, a chafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times / Sunday Times Good University Guide 2019, y brifysgol gyntaf erioed i ennill y wobr hon am yr ail flwyddyn yn olynol. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019, roedd Aberystwyth ar y brig yng Nghymru a Lloegr a’r ail orau o blith prifysgolion y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf a gyhoeddwyd yn 2014 bod 95% o’r gweithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae’n gymuned o ddeutu 9,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, â’r nod o ddarparu addysg ac ymchwil sydd yn ysbrydoli mewn awyrgylch gefnogol, greadigol ac eithriadol. Elusen gofrestredig rhif 1145141.

cyfathrebu@aber.ac.uk