49 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Niwl bore cynnar dros afon

O'r cylch dŵr i addasiadau anifeiliaid, bywyd cyfrinachol y brithyll i sut i adeiladu gwâl dyfrgwn, bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar afonydd Dyfrdwy a Thaf ond gall unrhyw un o’r gweithgareddau gael eu defnyddio i ddysgu mwy am unrhyw afon yng Nghymru a thu hwnt.  Yn drawsgwricwlaidd o ran cynnwys, bydd y sesiwn hon yn tynnu sylw at sut y gall dysgwyr wella eu gwybodaeth am drafferthion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ein hafonydd.

Cyflwynir y sesiwn yma drwy gyfrwng y Saesneg.

 

Adborth ar y cwrs yma:

 

Rebecca Unsworth, Ysgol Gynradd Rhaeadr, Powys: “Taniodd lawer o syniadau ardderchog ar gyfer gwaith yn y dyfodol. Edrych ymlaen at rannu hyn â gweddill y staff.”

 

Lisa Watts, Ysgol Gynradd Crist y Brenin, Caerdydd: “Sesiwn eithriadol o dda. Digonedd o syniadau a gweithgareddau defnyddiol i’w treialu gyda’r disgyblion. Diolch yn fawr.”

 


Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Yn falch o arwain y ffordd at ddyfodol gwell i Gymru trwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Proud to be leading the way to a better future for Wales by managing the environment and natural resources sustainably. 

addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk