43 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Hafan ein Map i Gymru

Hoffech chi wybod sut wnaethom ni adeiladu yr unig map arlein o Gymru, sef :

https://openstreetmap.cymru 

Yn ystod y sesiwn hwn, cewch gyfarwyddiadau sut i ddefnyddio osm.org i ddiweddaru ein map o Gymru er mwyn i chi allu ychwanegu enwau strydoedd, afonydd neu fynyddoedd ayyb yn ystod ein sesiwn.  Felly dyma gyfle i gael enw'r traeth yna'n gywir y tro hwn i arddangos i'r holl fyd!

Gobeithio bydd hefyd yn gyfle i gymdeithasu trwy'r iaith Gymraeg gydag amser am eich cwestiynau a'ch mewnbwn chi...welwn ni chi ar y noson, hwyl!  #mapioCymru
Mapio Cymru

https://openstreetmap.cymru

Mapio Cymru yn Gymraeg: http://openstreetmap.cymru #Cymraeg2050 project dan nawdd Llywodraeth Cymru/W.G. #MapioCymru [email protected]

[email protected]