10 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Digwyddiad wedi'i ail-drefnu o fis Mawrth - mae tocynnau a brynwyd yn flaenorol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd ym mis Mai.

 

Worldwide Welshman ydi Liam Rickard, canwr a cyfansoddwr o Fetws-Y-Coed sy rwan yn bwy ym Machynlleth.

Mae Liam a'i fand yn berfformio caneuon ddoniol, drist, dyrchafol a ddawnsiadwy mewn sawl iaeth.

http://www.worldwidewelshman.com/?fbclid=IwAR0VoDRHot01TO1ripmm4E88y1aIC3AgDsYHdQeVxRMAT9QiL7al8dn_mLo

Misha and The Kings

Cerddoriaeth werin a gwlad gyda uwchseiniau ‘grunge’, gan Misha, cyn aelod o staff Cletwr.

 

 

 


Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad