41 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Cwblhaodd yr awdures leol Julie Brominicks y prosiect 10 mlynedd hwn yn 2022 pan gafodd ei llyfr ei ryddhau.

Ar y daith gerdded blwyddyn yn 2012, aeth hi heibio nifer o gerrig milltir drwy ei thaith gerdded pellter hir ar hyd Gororau Cymru. Rydym yn edrych ar sut y gall pen-blwyddi a threigl amser fod yn fapiau ein dyfodol wrth i Cletwr ddathlu ei 10fed pen-blwydd eleni.

The Edge of Cymru yw'r stori am daith gerdded Julie Brominicks ar hyd ffin Cymru yn ystod blwyddyn. Fel addysgwr roedd hi'n gwybod llawer am adnoddau naturiol y wlad. Ond fel mewnfudwr hir sefydledig o Loegr a dysgwyr Cymraeg mwy diweddar, roedd hi eisiau gwybod mwy am ei hanes, am Gymru heddiw, a'i lle ynddi.

Yn ymgais o ddarganfyddiad personol, mae naratif The Edge of Cymru hefyd yn ffordd adfywiol wahanol o edrych ar le, hunaniaeth, cof a pherthyn.

 

 

My first book 'The Edge of Cymru; A Journey', has been published by Seren Books.

Mae fy llyfr cyntaf, 'The Edge of Cymru; A Journey', wedi ei gyhoeddi gan Seren.

https://www.serenbooks.com/productdisplay/edge-cymru-journey 

 

To see the film about the book - i weld y ffilm am y llyfr...

https://culturecolony.com/en/media/video/edge-cymru 

 

Landscape Writing

Ysgrifen Tirwedd
http://www.juliebrominicks.wordpress.com 

https://www.countryfile.com/author/juliebrominicks/


Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

[email protected]


Lleoliad y digwyddiad