18 tocyn ar gael

Tocynnau

Inaugural CCC Golf Day/ Diwrnod Golff Cyntaf CSC. ONE ticket per team. UN tocyn bob tîm Am ddim

Dydd Gwener 5 Hydref 2018

Clwb Golff Ashburnham, Porth Tywyn

A gynhelir gan y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Y Cyngor. I Godi arian ar gyfer Uned Gofal Y Fron Ysbyty'r Tywysog Philip.

£100 ar gyfer tim o bedwar *(un tocyn bob tîm )* Fformat Stableford. Dau Sgor orau fesul twll yn cyfrannu. Rhol Facwn, te/ coffi wrth gyraedd. Llun o'r tim wrth y ti cyntaf am ddim. Pryd dau gwrs. Yr agosaf at y twll a chystadlaethau eraill. Raffl ac ocsiwn.

Rhoddir yr holl arian a godi'r i'r elusen a enwebir gan yr arweinydd. - Uned Gofal Y Fron, Ysbyty'r Tywysog Philip.


Carmarthenshire County Council


Lleoliad y digwyddiad