149 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Mae Gŵyl Maldwyn yn ôl yn 2022 gyda safle newydd a 10 band yn chwarae dros y penwythnos!

Mae y criw trefnu yn edrych ymlaen i groesawu chi i Gwaenynog, Dolanog am benwythnos o ddiwylliant a cherddoriaeth Gymraeg o'r safon uchaf gyda rhai o artisitiaid mwyaf adnabyddus Cymru!

Bwciwch eich ticed penwythnos yn gynnar ac arbedwch £5 o bris tocyn Gwener a Sadwrn ar wahan!

Dydi y cynning yma ddim ond ar gael tan ddiwedd mis Mai, a mae cyfyngiad o'r niferoedd o'r ticedi yma sydd ar gael felly cyntaf i'r felin!

Mae y pris tocyn yn cynnwys ffi bwcio sydd yn 2.5% + 40c ar ben y pris tocyn. Mae y prisau isod heb y ffi bwcio.

Tocyn penwythnos (dros 16) £25 - dim ond ar gael tan ddiwedd mis Mai

Tocyn Gwener oedolyn (dros 16) £15 - ar gael ar y diwrnod

Tocyn Sadwrn oedolyn (dros 16) £15 - ar gael ar y diwrnod

Tocyn plentyn (11-16) Gwener neu Sadwrn £5 - ar gael ar y diwrnod

Plant dan 11 am ddim

Bydd tocynnau i'r ymryson ar gael ar y dydd a ddim yn cael eu gwerthu ar lein o flaen llawr. Mae tocyn Sadrwn neu penywythnos yn cynnwys yr ymryson. I fynychu y'r ymryson yn unig bydd cost o £5

Nid yw hi yn bosib cael eich arian yn ôl ar ôl prynu tocyn ond cewch ei drosglwyddo i rhywun arall. Plis cystylltch a ni trwy o wefan www.gwylmaldwyn.cymru i adael ni wybod pwy rydych wedi trosglywddo i fel bod ni yn gallu sicrhau bod y tocyn dal yn ddilys.

 


Gwyl Maldwyn


Lleoliad y digwyddiad