154 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Bydd y gweminar ar 23 Chwefror 2022 yn cynnwys Jill Evans, Cadeirydd CND Cymru a chyn Aelod Seneddol Ewropeaidd, a Susi Snyder o’r Ymgyrch Ryngwladol i Ddiddymu Arfau Niwclear (ICAN). Dyfarnwyd Gwobr Heddwch Nobel 2017 i ICAN ar ôl i’w 10 mlynedd o ddiplomyddiaeth arwain at fabwysiadu’r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear gan y Cenhedloedd Unedig.


CND Cymru

CND Cymru

CND Cymru yw'r Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear Cymreig. 

CND Cymru is the Campaign for Nuclear Disarmament in Wales. 

[email protected]