23 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.CANLYNIAD:

 

Ar ddiwedd y gynhadledd fe fydd llywodraethwyr yn:

  • deall sut i ddatblygu agwedd gadarnhaol a throi cyrff llywodraethu cyffredin yn enillwyr!
  • gwybod sut i fod y gorau y gallan nhw fod
  • gallu myfyrio ar brofiadau ymarferwyr hynod o effeithiol  
  • edrych ar ddulliau i ddatblygu dull y corff llywodraethu o weithio

 

 

SIARADWYR:

Yan James, ERW

Athro Sonia Blandford, Cyflawniad i Bawb (AfA)

Luke Tweedley, Ysgol Gynradd Cadoxton, Bro Morgannwg

Hannah Steele & Louise Roberts, Ysgol Gynradd Hywell Dda, Caerdydd

Eteach

Estyn

A mwy!


Governors Wales

Governors Wales / Llywodraethwyr Cymru

Llywodraethwyr Cymru yw llais llwodraethwyr ysgollon yng nghymru. Ein cenhadaeth ydy hyrwyddo darpariaeth addysg o ansawdd uchel yn ein hysgolion trwy ddarpariaeth llywodraethu ysgolion o ansawdd uchel.

Governors Wales is the voice of school governors in Wales. Our mission is to promote the delivery of high quality education in schools, through the delivery of high quality school governance.

 

smacnamara@governorswales.org.uk


Lleoliad y digwyddiad