244 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn eich gwahodd i ymuno â digwyddiad Ymgynghori ar gyfer Cynllun Adfer Llanelli.

Gellir gweld y Cynllun Adfer Economaidd ar ein gwefan ymgynghori (gweler y ddolen isod), i’w adolygu a rhoi adborth yn ei gylch cyn ein trafodaeth ar-lein.

Bydd y digwyddiad ar-lein yn cynnwys cyflwyniad byr gan ein hymgynghorwyr, ac yna trafodaeth. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod y cynigion yn llawn.

https://llanelli.carmarthenshire-towns.info/cymraeg


Carmarthenshire County Council

Local Government Authority

[email protected]