4 tocyn ar gael

Tocynnau

Aelodau WCVA / WCVA Members
£70.00
Gwirfoddol a Cymunedol / Voluntary & Community
£85.00
Partneriaid o WCVA / Partners of WCVA
£91.00
Sector Cynhoeddus a Preifat / Public and private sector
£100.00GDPR i’r trydydd sector – cyflwyniad

 

Amcanion

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd, gan sicrhau y gall eich mudiad gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd bwysig hon.

 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gallu:
  • Defnyddio terminoleg allweddol Diogelu Data yn hyderus
  • Enwi’r prif newidiadau a gyflwynwyd gan GDPR
  • Defnyddio’r wybodaeth i gyflawni’ch rôl mewn ffordd sy’n cydymffurfio â GDPR
  • Egluro sut i lunio hysbysiad preifatrwydd
  • Disgrifio’r prif resymau pam mae elusennau wedi’u dirwyo gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

 

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i unrhyw aelod o staff sy’n trin data personol fel rhan o’u gwaith bob dydd, i arweinwyr diogelu data, ac i unrhyw un sydd â diddordeb cyffredinol yn y newidiadau a gyflwynwyd gan y drefn newydd ar gyfer diogelu data.
 
 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cael gwybod mwy

WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad