134 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.

Grŵp o blant yn casglu mes.

Mae ein Dosbarth Meistr Miri Mes yn egluro be da chi angen gwneud i gymryd rhan yn ymgyrch 2022.

Mae tyfu coed brodorol o stoc hadau lleol yn helpu i sicrhau bod y coed rydym yn eu plannu yn gweddu orau i amodau lleol ac yn cynnig y budd mwyaf i fywyd gwyllt a choetiroedd lleol. Er mwyn sicrhau bod gennym ddigonedd o'r coed brodorol, lleol hyn, rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu casglu mes yn eu hardal leol. 

Drwy roi rhybudd cynnar i chi o'r hyn sy'n gysylltiedig, gobeithiwn y byddwch yn gallu gwau rhai Acorn Antics i'ch cynllunio, codi arian ar gyfer eich lleoliad, helpu i ddiogelu'r rhywogaethau coed eiconig hyn a chael eich dysgwyr i ddysgu yn yr amgylchedd naturiol, dysgu amdano a dysgu amdano.

Mae croeso i grwpiau addysg sydd wedi'u lleoli yng Nghymru neu unrhyw un sy'n codi arian ar gyfer eu grŵp addysg leol yng Nghymru gymryd rhan yn yr ymgyrch eleni.  Bydd y gweminar yn cael ei harwain gan staff Addysg, Dysgu a Sgiliau o Gyfoeth Naturiol Cymru.

Sylwch y bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg ar Microsoft Teams.


Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

Natural Resources Wales Logo

Yn falch o arwain y ffordd at ddyfodol gwell i Gymru trwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Proud to be leading the way to a better future for Wales by managing the environment and natural resources sustainably. 

addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk