99 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.A ydych chi wedi darganfod taith newydd yn ystod y cyfnod cloi? Fe’ch gwahoddir i rannu eich taith newydd. Cysylltwch â ni os hoffech ddod a’i dangos i eraill. Croeso hefyd i gŵn clên.

Cwrdd ar fore Sul un ai yn Cletwr neu mewn lleoliad penodedig. Gall y teithiau fod ar unrhyw lefel - byddwn yn rhoi gwybod ymlaen llaw. Gall fod yn daith hanner awr neu lawer hirach. Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych! Cysylltwch âRachel - events@cletwr.com

(Awaiting translation...)
Cletwr Events

Cletwr

Y Gymuned sydd biau’r Cletwr a nhw sy’n ei redeg.

Menter ddielw ydyn ni, wedi’i sefydlu i ddod a’r gymuned at ei gilydd i ddiogelu cyfleustrau a gwasanaethau hanfodol yn yr ardal wledig yma.

Cletwr is owned and run by the community.

We’re a not-for-profit organisation set up to bring the community together to safeguard vital facilities and services in this rural area.

events@cletwr.com


Lleoliad y digwyddiad