21 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Ydych chi’n credu y dylai Cymunedau Cadarn chwarae rhan allweddol wrth adeiladu Cymru iachach, sy’n fwy gwyrdd ac yn fwy cydnerth? Oes gennych chi gwestiwn llosg yr hoffech i’n prif wleidyddion ei ateb? Ymunwch â ni i ddweud eich dweud a chlywed beth mae pob un o brif bleidiau gwleidyddol Cymru yn bwriadu ei wneud dros gymunedau cyn Etholiadau’r Senedd eleni.

Siaradwyr: Jane Hutt AS Dirprwy Weinidog (Llafur Cymru), Mark Isherwood AS Prif Chwip a Gweinidog Cyllid a Gogledd Cymru yr Wrthblaid (Ceidwadwyr Cymru), Delyth Jewell AS Gweinidog yr Wrthblaid dros Drawsnewid Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Dyfodol (Plaid Cymru)

Dydd Llun 19eg Ebrill, 6-7pm

Oes gennych chi gwestiwn i’r gwleidyddion? Gofynnwch y cwestiwn yn uniongyrchol ar y noson, neu anfonwch eich cwestiwn atom ymlaen llaw: info@bct.wales


Building Communities Trust / Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Building Communities Trust supports people and places to develop solutions to local issues, improve wellbeing, raise aspirations and create stronger communities.

Mae’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau’n cefnogi pobl a chymunedau i ddatrys problemau lleol, gwella eu lles, cynyddu dyhead a chreu cymunedau cryfach.

info@bct.wales