2 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Sicrhau’ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib – dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu.

 

 

Amcanion

Eich galluogi i gynllunio strategaeth ymgysylltu yn well ar gyfer eich mudiad.

 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn:
 

  • Gallu defnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol wrth greu strategaeth ymgysylltu
  • Gwybod â phwy y mae angen i chi ymgysylltu
  • Gallu dewis dulliau ymgysylltu i’w rhoi ar waith yn eich strategaeth
  • Gallu cynllunio’r amserlen ar gyfer strategaeth a chynllun gweithredu cysylltiedig

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Rheolwyr, Swyddogion Ymgysylltu, neu eraill sydd angen ennyn diddordeb y cyhoedd ac a hoffai ddatblygu ffordd fwy systematig a strategol o ymgysylltu â’r cyhoedd.

 

Cael gwybod mwy


WCVA

WCVA / CGGC

Fel aelod bydd gennych fynediad at ystod eang o adnoddau a chymorth. Rydym hefyd yn hoff o gynnwys ein haelodau cyn i ni wneud penderfyniadau o bwys sy’n effeithio ar y trydydd sector.

WCVA is the national membership organisation for the third sector in Wales. Our vision is for the third sector and volunteering to thrive and improve well-being for all. We aim to achieve this by influencing, connecting and enabling.

bookings@wcva.org.uk


Lleoliad y digwyddiad