194 tocyn ar gael

Tocynnau

Mae’r digwyddiad hwn eisoes wedi dechrau. Yn anffodus, nid oes tocynnau bellach ar gael.Covid a thu hwnt – Pwy sy’n poeni am eich Lles?

6:00 o'r gloch
Dr Hanna Hopwood Griffiths

Cyflwynydd Gwneud Bywyd yn Haws, BBC Radio Cymru a Darlithydd y Gymraeg yn Rhagoriaeth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

6:20 o'r gloch
Aeron Rees
Pennaeth Cwricwlwm a Lles, Sir Gaerfyrddin
Bydd Angharad Jones a Siôn Walker cyd swyddogion Aeron Rees yn ymuno gyda'r sesiwn yma hefyd.


UCAC

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf. Mae UCAC yn cynnig gwasanaeth proffesiynol cyflawn i’w haelodau. Mae’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol pan fydd angen, gyda grym undebol nerthol wrth ymgyrchu - yn lleol ac yn genedlaethol.

ucac@ucac.cymru